Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli.

Chcesz zapisać dziecko do przedszkola? Musisz złożyć wniosek. Pamiętaj, żeby nie przegapić terminów, gdyż może to skutkować utratą miejsca w placówce. Dlatego jeśli planujesz wysłać swoją pociechę do publicznego przedszkola, to koniecznie weź udział w rekrutacji. Więcej informacji w tekście.

Jak wygląda rekrutacja?

W wielu miejscach rekrutacja do przeszkoli odbywa się przez system internetowy. Wówczas wypełniamy stosowny wniosek, udostępniony na otwartej do tego celu stronie www i oczekujemy wyników. Warto podkreślić, że ta procedura może się różnić w zależności od miasta/gminy. Niekiedy wystarczy wypełnienie papierowego wniosku i dostarczenie go do przedszkola. Przykładowo u nas rekrutacja rozpoczyna się w marcu i trwa 2 tygodnie. We wniosku można wskazać trzy przedszkola, z uwzględnieniem przedszkola pierwszego wyboru.

Czy 2,5 latek może pójść do przedszkola?

Państwowe przedszkola przyjmują dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat i to one w pierwszej kolejności mają prawo do uczęszczania do tych placówek. 2,5 latki również mają szanse na przedszkole, ale tylko wtedy, gdy wystarczy miejsc dla wszystkich starszych dzieci biorących udział w rekrutacji. Natomiast 6 latki idące do zerówki są objęta tzw. obowiązkiem szkolnym i dla każdego z nich musi się znaleźć się miejsce.

Terminy rekrutacji

Najczęściej rekrutacja do publicznych przedszkoli przeprowadzana jest w lutym lub marcu. Jednak należy pamiętać, że terminy rekrutacji uzależnione są od ustaleń na poziomie gminy. Dlatego mogą się od siebie różnić. Najlepiej na bieżąco sprawdzać stronę internetową urzędu miasta lub gminy. Informacje na ten temat możemy uzyskać także w przedszkolach. Bardzo ważne jest, aby pilnować terminów, gdyż niezłożenie wniosku o przyjęcia do przedszkola może skutkować brakiem miejsca dla dziecka. Gmina, co prawda ma możliwość ustalenia terminu rekrutacji uzupełniającej, ale tylko wówczas, gdy w przedszkolach zostaną wolne miejsca. W praktyce nigdy nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w danym roku. Ponadto mało prawdopodobne jest, że akurat trafimy na przedszkole, które najbardziej nam odpowiada.

Czy dzieci już uczęszczające do przedszkola muszą brać udział w rekrutacji?

Nie. Wówczas wystarczy, że rodzice złożą deklarację potwierdzającą, że chcą, aby ich pociecha kontynuowała edukację w wybranej placówce. Najczęściej takie wnioski składa się bezpośrednio w przedszkolu.

Czy podczas rekrutacji ma znaczenie kolejność zgłoszeń?

Nie. Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji są przyjmowane na tych samych zasadach, bez względu na to, kto pierwszy się zgłosił. Najważniejsze jest przestrzeganie wyznaczonych przez gminę terminów.

Kryteria rekrutacji

W tej kwestii dla wszystkich kandydatów obowiązujące są kryteria narzucone odgórnie, przez odpowiednią ustawę, ale także dodatkowe kryteria, które są ustalane na poziomie gminy.

Tak też pierwszeństwo w rekrutacji mają:

 • dzieci z niepełnosprawnościami,
 • dzieci, których rodzice lub rodzeństwo to osoby z niepełnosprawnościami,
 • dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej),
 • dzieci wychowywane tylko przez jednego z rodziców,
 • dzieci wychowywane w rodzinach zastępczych.

Kryteria ustalane na poziomie gminy mogą dotyczyć przykładowo:

 • miejsca zamieszkania (w okolicy przedszkola),
 • zatrudnienia obojga rodziców lub nauki w trybie dziennym,
 • posiadania rodzeństwa w tej samej placówce przedszkolnej,
 • uczęszczania do państwowego żłobka,
 • kryterium dochodowego,
 • posiadania przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych.

Warto sprawdzić, co jest punktowane na poziomie miasta/gminy, w której będziemy starać się o przedszkole dla dziecka.

Powodzenia!

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *